Věřím, že hledat kompromis mezi člověkem a přírodou má smysl.

Trápí Vás problém v oblasti životního prostředí? Ozvěte se a společně najdeme to nejlepší řešění. Možná jsem snílek, ale myslím že hledat kompromis mezi člověkem a přírodou má smysl.

Kontakt

  Michal Damek

 • Konzultace v oblastech hluku, posuzování vlivů
  na životní prostředí (EIA) a dalších
 • Technické měření hluku
 • Více než 13 let praxe v oboru
 • Stovky realizovaných projektů
 • LinkedIn
 • Reference

Hlukové studie

Zpracování hlukových studií dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví resp. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Modelování hluku v programech Hluk+, NEPrůzvučnost a Izofonik.

Technické (neautorizované) měření hluku.

Více Referenční projekty

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Zpracování dokumentů pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů. Zajištění odborných příloh dokumentů (hlukové studie, rozptylové studie, biologická hodnocení, dendrologické posudky apod.). Poskytování odborné podpory v komunikaci s dotčenými úřady v průběhu procesu posuzování.

Více Referenční projekty

Ostatní služby

Rád Vám pomohu i v problematice Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC), odpadového či vodního hospodářství, ekologické újmě, případně se zavedením programu čistší produkce (CP)

Více Referenční projekty

Máte dotaz?

Neváhejte mne kontaktovat!

 • Ing. Michal Damek
 • +420 724 318 233
 • damek.michal@gmail.com
 • IČ: 01081977
 • DIČ: CZ7503105643