Hlukové studie

BOHUMÍN – ROCKWOOL, a.s. – zkušební hluková studie pro realizaci tyčového mlýna v rámci projektu výstavby briketovací linky ve výrobním závodu v Bohumíně

OSTRAVA – zkušební hluková studie pro přestavbu stávajícího nefunkčního objektu obchodního centra OSTRAVICA

OSTRAVA – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava – hluková studie pro výstavbu nové UV lakovací linky

OSTRAVA – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. – hluková studie pro realizaci nového odsávání provozu Slévárna NS 330 – Nová čistírna

OSTRAVA – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. – hluková studie pro realizaci nového odsávání provozu Slévárna NS 330 – Formovna

OSTRAVA – EBG plastics CZ s.r.o. – hluková studie pro posouzení změny vzduchotechniky v nové výrobní hale na ul. Slovenská

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – hluková studie pro záměr „Nová trafostanice M1 ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.“

BLUDOVICE u Nového Jičína – hluková studie pro stavbu mateřské školky

HORNÍ BENEŠOV – hluková studie pro dobudování skládky TPO a TKO

VSETÍN Seninka – hluková studie pro zvažovanou výstavbu motokrosové tratě

HAŤ – hluková studie pro realizaci stolařské dílny

VŘESINA Mexiko – hluková studie pro realizaci stolařské dílny

3x KLENOVICE NA HANÉ – hluková studie pro provoz materiálového využití plastových odpadů

ŽABČICE – hluková studie pro realizaci dekontaminační plochy v sektoru skládky S-OO

ODRY – hluková studie pro novou technologii výroby průmyslových hadic společnosti Semperflex Optimit, s.r.o.

MOŠNOV – hluková studie pro novostavbu výrobního závodu MOBIS Lamp Shop CZ ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov

OSTRAVA – hluková studie pro projekt polní skládky uhlí v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

ŠILHEŘOVICE – hluková studie pro projekt zámečnické dílny

UHERSKÝ BROD – hluková studie pro projekt přeložky silnic II/490 a II/495 Uherský Brod

OSTRAVA – hluková studie pro projekt „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, Nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ řešící odstranění staré ekologické zátěže, tj. skládky odpadů lagun Ostramo

PROSTĚJOV – hluková studie pro projekt realizace rekonstrukce dopravního řešení Poděbradova náměstí v Prostějově

ŘEPIŠTĚ – hluková studie pro projekt „Víceúčelové plochy pro nakládání s nebezpečným odpadem“ v místě stávajícího Centra pro nakládání s odpadem Řepiště

BOHUMÍN a OSTRAVA – 2x hluková studie pro linky na využívání odpadů společnosti GEMEC UNION a.s.

CHOMUTOV – hluková studie pro projekt výměny stávající, technologicky již nevyhovující karuselové pece novou karuselovou pecí v provozu Válcovny Trub Chomutov a.s.

OSTRAVA – hluková studie pro projekt „Instalace technologie pro předúpravu kusových spalitelných odpadů drcením v inertní atmosféře“ ve stávajícím areálu spalovny průmyslových odpadů SITA CZ, a.s.

ČEHOVICE – hluková studie pro projekt realizace linky na recyklaci obrazovek

OSTRAVA – hluková studie a měření hluku pro projekt realizace samoobslužné prádelny Quickwash

KYJOV – hluková studie pro realizaci novostavby zámečnické dílny společnosti Šebesta spol. s r.o.

OSTRAVA – hluková studie pro projekt realizace Centra kopírovacích a tiskových služeb

OSTRAVA – hluková studie pro navýšení kapacity recyklačního dvora společnosti Jankostav s.r.o.

FRÝDEK MÍSTEK – hluková studie pro projekt rozšíření Frýdecké skládky odpadu o novou VII. etapu

ZUBŘÍ – hluková studie pro projekt vzduchotechniky realizované v rámci rekonstrukce sportovní haly

PRAHA Stodůlky – hlukové posouzení pro projekt realizace nové serverovny FTTH společnosti PODA

OSTRAVA – hluková studie pro projekt „Zvýšení energetické efektivnosti nového administrativního sídla společnosti LogTech“

PROSTĚJOV – hluková studie pro projekt realizace rekonstrukce uličního prostoru ul. Veleslavínská

BOJKOVICE – hluková studie pro projekt „MORAVIA CANS a.s. – Zvýšení konkurenceschopnosti“, jež představuje zbudování nové haly společnosti MORAVIA CANS a.s. a osazení technologií

OSTRAVA – hluková studie pro projekt nové briketovací technologie společnosti ECOCOAL s. r.o. doplňující stávající způsob nakládání s odpady v lokalitě „Odval Jan Šverma“

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

MOŠNOV – S.W.P. Trading – Výstavba bioetanolového závodu – oznámení v rozsahu dokumentace záměru

BŘECLAV-POŠTORNÁ – Česká naftařská společnost – Těžba ropy – oznámení a dokumentace záměru

KRNOV – Agentura pro regionální rozvoj – Výstavba lokální infrastruktury – oznámení záměru

RALSKO – HRADČANY – ICKM RALSKO – Technologické středisko zpracování odpadů – oznámení záměru

PASKOV – IL GROUP – Bioplynová stanice – oznámení záměru

OSTRAVA – Správa silnic MSK – rekonstrukce ul. Českobratrské – zpráva o životním prostředí

OSTRAVA – City Invest Ostrava – Vědecko-technologický park – III., IV, V. etapa – oznámení záměru

OSTRAVA – Mittal Steel Ostrava – Mořící linka – oznámení v rozsahu dokumentace

OSTRAVA Poruba – Interspar – Obchodní centrum – oznámení v rozsahu dokumentace

OSTRAVA – Mittal Steel Ostrava – Slévárna – nový tavící agregát – oznámení záměru

SUCHÝ VRCH – Červená Voda – CVS Žamberk s.r.o. – Lyžařský areál – oznámení záměru

OSTRAVA – ProLogis Park Ostrava – Logistický areál – oznámení záměru

OVČÁRY – Green Metal Czech s.r.o. – Úprava kovových odpadů – oznámení záměru

ČESKÝ TĚŠÍN – PHA CZ New Plant Project – Výroba součástek pro automobilový průmysl – oznámení záměru

UHERSKÝ BROD – Ekomor, s.r.o. – Žárová zinkovna – dokumentace záměru

OSTRAVA – Libros – Centrum bezpečné jízdy – zpráva o životním prostředí

MOŠNOV – průmyslová zóna – studie vlivu na životní prostředí

RALSKO – technologické středisko – dokumentace záměru

OSTRAVA-Poruba – Prologis Park II – oznámení záměru

ČERVENÁ VODA – Ski areál Suchý vrch – dokumentace záměru

HRADEC n. M. – BRANO – lakovna a kataforézní linka – oznámení záměru

OSTRAVA – dostavba ul. Pivovarské – oznámení záměru

OSTRAVA – Kostelní náměstí – oznámení záměru

OSTRAVA-Poruba – PZ Nad Porubkou – oznámení záměru

OSTRAVA-Zábřeh – AVION – dostavba sever – oznámení záměru

HLUČÍN – separace biologicky rozložitelných odpadů – oznámení záměru

OPAVA – obchodní centrum BREDA – oznámení záměru

OSTRAVA-Poruba – Průmyslový Park Poruba – oznámení záměru

VÍTKOV – skládka Nové Těchanovice – kompostárna – oznámení záměru

OSTRAVA-Slezská Ostrava – U Staré elektrárny – oznámení záměru

MOŠNOV – Železniční cargo – oznámení záměru v rozsahu dokumentace

OSTRAVA – AMADEUS REAL, a.s. – Obchodní dům Ostravica – oznámení záměru

TÁBOR – Město Tábor – Revitalizace nádražního uzlu – varianta V. – oznámení záměru

HLUČÍN – Cihelna Hlučín s.r.o. – Sanace oprámu po těžbě cihlářských hlín v Hlučíně – oznámení záměru

OSTRAVA – Hrušov – rozvojová zóna – dokumentace záměru

OSTRAVA – Avion Shopping Park Ostrava – Projekt Jih – oznámení záměru 2x

OSTRAVA – ArcelorMittal – Žárová zinkovna pro provoz 165 – svodidla – oznámení záměru v rozsahu dokumentace a dokumentace

KARVINÁ – GS Caltex Czech v Karviné – Výrobní závod na zpracování polymerů – oznámení záměru v rozsahu dokumentace

ŠUMPERK – EPCOS s.r.o. – Výroba elektrotechnických součástek – oznámení záměru 5x.

KARVINÁ – Doly – Terénní úpravy lokality Nad Barborou (cca 85 ha) – dokumentace EIA.

HLINSKO – Teplárna CZT Hlinsko – Intenzifikace centrálního zdroje tepla – oznámení EIA

KLENOVICE NA HANÉ – Posílení způsobu separace ve společnosti Global Recycling a.s. – oznámení EIA

KLENOVICE NA HANÉ – Zefektivnění separace a zkvalitnění procesu granulace – oznámení EIA

KLENOVICE NA HANÉ – Technologie na suché zpracování a recyklaci odpadu (ruční a automatická třídící linka) – oznámení EIA

ČEHOVICE – Linka na recyklaci obrazovek společnosti MORTMAIN TRUST a.s. – oznámení EIA

Ostatní služby

IPPC

BRUNTÁL – OSRAM Bruntál – Environmentální outsourcing – konzultace v oblasti IPPC

ZLÍN – Moravské teplárny, a.s. – Spalovací zařízení – teplárna – vyjádření odborně způsobilé osoby

OSTRAVA – Vysoká škola podnikání – Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývajících z procedur EIA a IPPC projekt MŽP ČR – studie hodnotící procesní a ostatní náklady procesu IPPC

OSTRAVA – Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. – Zařízení na tavení hliníku – vyjádření odborně způsobilé osoby

TŘINEC – Třinecké železárny, a.s. – Válcovny předvalků a hrubých profilů – vyjádření odborně způsobilé osoby

DĚTMAROVICE – ČEZ, a.s. – Elektrárna Dětmarovice – vyjádření odborně způsobilé osoby

BEZDRUŽICE – ETC spol. s r.o. – Žárová zinkovna – žádost o vydání integrovaného povolení

NOVÉ TĚCHANOVICE – Technické služby města Vítkova – Skládka – žádost o vydání integrovaného povolení

HRANICE – LG.Philips Displays – Výroba televizních obrazovek – konzultační činnost v oblasti IPPC

MOŠNOV – Takenaka Europe, Technoprojekt – Automobilka Hyundai – konzultace v oblasti IPPCM

PŘEROV – PSP Slévárna, a.s. – Slévárna – žádost o vydání integrovaného povolení

LITOVEL – Deltacol CZ s.r.o. – Galvanovna – žádost o vydání a žádost o změnu integrovaného povolení

ŘEPIŠTĚ – CIDEMAT Hranice, s.r.o. – Skládka – žádost o vydání integrovaného povolení

FRÝDEK-MÍSTEK – Frýdecká skládka, a.s. – Skládka – žádosti o změny vydaného integrovaného povolení

HRADEC NAD MORAVICÍ – Brano, a.s. – Slévárny železných kovů – žádost o vydání a následně pro změny integrovaného povolení

STRÁŽNICE – Skládka tuhých komunálních odpadů Strážnice – Cihelna – žádost o změnu integrovaného povolení

BOHUMÍN – ROCKWOOL, a.s., závod Bohumín Zařízení na výrobu horninové vlny – žádost o vydání a následně pro změny integrovaného povolení, konzultační činnost

BOSKOVICE – Gatema, s.r.o. – Výroba desek plošných spojů (PCB – printed circuit boards) – vyhodnocení projektu omezení průmyslového znečištění a snížení environmentálního rizika z pohledu odborně způsobilé osoby IPPC

VLAŠIM – Prádelna Kyselý, a.s. – Projekt: Dostavba areálu Prádelna Kyselý, a.s. ve Vlašimi – posudek odborně způsobilé osoby k vyhodnocení dotace (odborná spolupráce s INOTEX spol. s r.o.)

Odpadové hospodářství

Hlaseni odpady: Inorga Rero, Tiskservis, Alumont

Provozní rad prepravy (mobilni zarizeni)

A12005 – Inorga Rero – provozni rad skladu odpadu

Vodní hospodářství

A12005 – Inorga Rero – havarijni plan skladu odpadu

A15047 – havarijni plan Ostrava Hermanice – pripojka VN

A15058 – Havarijni plan – Cehovice likvidace obrazovek

Hodnocení rizik ekologické újmy

INORGA RERO, spol. s r.o. – základní hodnocení rizika ekologické újmy – sklad odpadů

Jiří Pustina TISKSERVIS – základní hodnocení rizika ekologické újmy – provoz tiskárny Ostrava

VINCENTKA a.s. – základní hodnocení rizika ekologické újmy – provoz Luhačovice

Čistší produkce (CP)

Zpět na hlavní stranu